Aktuality

Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - roušky

Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - roušky

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 18.3.2020 vy dává Rozhodnutí hejtman Karlovarského kraje o o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály

Číst více…


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 2. listopadu 2019 bude proveden svoz nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektroodpadu a pneumatik. Neshromažďujte si doma zbytečný odpad a využijte bezplatnou službu, kterou vám nabízíme.

Číst více…


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Dne 4. - 7. 10. 2019 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery do všech místních částí obce Doupovské Hradiště. Využijte tuto službu a zbavte se nepotřebného objemného odpadu. Nevhazujte do kontejnerů stavební suť, nebezpečný odpad, elektroodpad ani

Číst více…


SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 6. dubna 2019 bude proveden svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektroodpadu a pneumatik. Neshromažďujte si zbytečně doma odpad, který vám překáží. Harmonogram svozu:Lučiny - točna autobusu 8:30-9:00h, Lučiny - u lesní správy 9:00 -9:20,

Číst více…


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Ve dnech 5.4. - 8.4. 2019 budou přistaveny ve všech místních částech velkoobjemové kontejnery na objemný odpad. Využijte tuto službu a zbavte se nepotřebného odpadu.

Číst více…


VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018

Registrované kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konané ve dnech 5. a 6. října 2018. Pro obec Doupovské Hradiště jsou zaregistrovány 3 kandidátní listiny volebních stran.

Číst více…