GDPR - informace organizace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Datum: 25. 5. 2018

Obec Doupovské Hradiště nakládá s osobními údaji subjektů údajů v souladu s Nařízením GDPR, a neposkytuje tyto osobní údaje žádné třetí osoběbez předchozího souhlasu subjektu údajů, či případů, kdy ji k tomu opravňuje či jí tak ukládá právní předpis.

Fotogalerie

GDPR - informace organizace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování GDPR - informace organizace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování GDPR - informace organizace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování GDPR - informace organizace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování