VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018

Datum: 8. 9. 2018

Dne 22.8. 2018 po 16. hodině zveřejnil Český statistický úřad na svém serveru na adrese: www.volby.cz registry kandidátů pro

VOLBY

DO ZASTUPITELSTVA OBCE DOUPOVSKÉ HRADIŠTĚ

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

 

Upozornění: Seznamy kandidátních listin a kandidátů na nich uvedených pro řádné volby do zastupitelstev obcí 2018, které si právě hodláte prohlížet, jsou pracovními verzemi, které obsahují údaje vycházející ze stavu, v jakém je kandidující volební strany předaly příslušným registračním úřadům (§ 21 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb.). V období do zahájení voleb budou průběžně zpřesňovány na základě registrace kandidátní listiny a obsahu vytištěného hlasovacího lístku.

Vzdání se a odvolání kandidatury (§ 24 Z 491/2001 Sb.)

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

(2) U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

(3) Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit příslušnému registračnímu úřadu.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno před registrací kandidátní listiny, takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; registrační úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

(5) Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany (§ 45 odst. 1 a 4). Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce.

Kandidátní listiny si můžete prohlédnout fyzicky na informačních deskách obce a elektronicky na adrese: www.volby.cz