Informaco pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Datum: 16. 9. 2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na zdaňovací období roku 2022

Fotogalerie

Informaco pro poplatníky daně z nemovitých věcí