Prodej nemovitostí

Datum: 6. 7. 2016

Na nemovitostí, u kterých obec projevila vůli je prodat, jsou vypracovány posudky cenových odhadů realitní kanceláří LOYD REALITY. Nájemníci, kteří uvažují o koupi nemovitosti, kterou užívají, se mohou osobně dostavit na obecní úřad, kde získají informaci o ceně konkrétní nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Doupovské Hradiště na svém 5. zasedání ZO schválilo oznámení veřejného záměru obce prodat konkrétní nemovitosti a rovněž schválilo stanovení pravidel prodeje nemovitostí. Výčet těchto nemovitostí je součástí usnesení č. 49/5/2016. Dalším krokem vedení obce bude vyměřit přiměřený pozemek k jednotlivým budovám, převážně se bude jednat o pozemek, který nájemník dosud užívá a obhospodařuje. Teprve po zaměření částí pozemků obec oznámí dle§ 39 zákona o obcích veřejný záměr o prodeji konkrétní nemovitosti. Žádost o koupi nemovitosti může nájemník podat až po vyvěšení veřejného záměru na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne na obecním úřadě. S každým nájemníkem, který má pronajatou nemovitost, jenž je určená k prodeji vedení obce provede individuální osobní pohovor, nemusíte se obávat, že byste možnost odkoupení nemovitosti, ke které máte předkupní právo, promeškali.

Prosíme všechny zájemce, kteří mají zájem koupit si nemovitost o trpělivost, jelikož se jedná o zcela náročný proces a nelze vyřídit všechny nemovitosti v krátkém časovém horizontu. Pokusíme se řešit veřejné záměry prodeje všech určených nemovitostí bez zbytečného odkladu, avšak můžeme dělat pouze to, co je v našich silách.

Děkujeme za pochopení.

 

Jarmila Bošková - starostka