Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 7. 7. 2016

Lučiny - točna autobusu 10.15 - 10.35 hodin

Svatobor - náves  10.45 - 11.10 hodin

Dolní Lomnice - náves 11.30-11.50 hodin

odevzdávejte pouze nebezpečný odpad: (např. syntetické barvy, laky, ředidla, mořidla, baterie, autobaterie, oleje, syntetické tuky,ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál, léky, tiskařské barvy, tonery, inkousty,, chladničky, mrazničky, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky,, stavebniny obsahující azbest, eternit a všechny druhy elektrospotřebičů a elektro zařízení.