Svoz nebezpečných odpadů

Datum: 7. 7. 2016

Lučiny - točna autobusu 10.15 - 10.35 hodin

Svatobor - náves  10.45 - 11.10 hodin

Dolní Lomnice - náves 11.30-11.50 hodin

odevzdávejte pouze nebezpečný odpad: (např. syntetické barvy, laky, ředidla, mořidla, baterie, autobaterie, oleje, syntetické tuky,ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál, léky, tiskařské barvy, tonery, inkousty,, chladničky, mrazničky, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky,, stavebniny obsahující azbest, eternit a všechny druhy elektrospotřebičů a elektro zařízení.

Prosincové kulturní akce obce Doupovské Hradiště

 Vážení občané,

srdečně vás zveme na kulturní akce, které pořádá obec Doupovské Hradiště.

                                                                                                Jarmila Bošková

                                                                                                   starostka

 

 

Úvodní stránka - informace