KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD 29. 7. - 1. 8. 2016

Datum: 27. 7. 2016

Ve dnech 29.7.2016 až 1.8.2016 budou ve všech místních částech přistaveny velkokapacitní kontejnery na objemný odpad. Zbavte se nepotřebného odpadu a využijte tuto službu, která je dosud hrazena Ministerstvem obrany. Kontejnery budou umístěny na obvyklých místech v Dolní Lomnici, Lučinách a Svatoboru. Děkujeme všem občanům, kteř ívyužijí tuto službu a nevytvářejí černé skládky v okolí svého bydliště.

Jarmila Bošková

starostka