SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum: 14. 3. 2017

SVOZ

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

v sobotu 2. dubna 2017

bude proveden v obci Doupovské Hradiště svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektroodpadu a pneumatik v následujícím harmonogramu:

Lučiny – točna autobusu 8:00 - 8:25h

Lučiny - u Lesní správy 8:30 - 8:50h

Svatobor - u mostu 9:00 - 9:45h

Dolní Lomnice - náves 10:00 – 10:30:h

Dolní Lomnice - u čp. 2  10:35 - 11:00h

Využijte této bezplatné služby a odevzdejte

nebezpečný odpad a elektroodpad, pneumatiky.

 

Neshromažďujte si odpad, který vám doma zbytečně překáží.

Tuto službu obec poskytuje 2x ročně.

 

                                                                          

KONTEJNERY

 NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

  1. 3. 2017 – 3. 4. 2017

bude přistaven do všech místních částí velkoobjemový kontejner na odložení objemného odpadu (např. nábytek, hadry, matrace…) Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, nebezpečný odpad a stavební suť.

Dolní Lomnice – náves a u lesní školky

Lučiny – točna autobusu a u pomníčku

Svatobor – u mostu

Využijte této bezplatné služby a zbavte se nepotřebných věcí, ať se ve vašich domovech cítíte lépe.

Tuto službu obec poskytuje 2x ročně (jaro, podzim).

 

                                             Jarmila Bošková  v.r.

                                                            starostka

 

 

Prosincové kulturní akce obce Doupovské Hradiště

 Vážení občané,

srdečně vás zveme na kulturní akce, které pořádá obec Doupovské Hradiště.

                                                                                                Jarmila Bošková

                                                                                                   starostka

 

 

Úvodní stránka - informace