SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum: 14. 3. 2017

SVOZ

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

v sobotu 2. dubna 2017

bude proveden v obci Doupovské Hradiště svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru elektroodpadu a pneumatik v následujícím harmonogramu:

Lučiny – točna autobusu 8:00 - 8:25h

Lučiny - u Lesní správy 8:30 - 8:50h

Svatobor - u mostu 9:00 - 9:45h

Dolní Lomnice - náves 10:00 – 10:30:h

Dolní Lomnice - u čp. 2  10:35 - 11:00h

Využijte této bezplatné služby a odevzdejte

nebezpečný odpad a elektroodpad, pneumatiky.

 

Neshromažďujte si odpad, který vám doma zbytečně překáží.

Tuto službu obec poskytuje 2x ročně.

 

                                                                          

KONTEJNERY

 NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

  1. 3. 2017 – 3. 4. 2017

bude přistaven do všech místních částí velkoobjemový kontejner na odložení objemného odpadu (např. nábytek, hadry, matrace…) Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, nebezpečný odpad a stavební suť.

Dolní Lomnice – náves a u lesní školky

Lučiny – točna autobusu a u pomníčku

Svatobor – u mostu

Využijte této bezplatné služby a zbavte se nepotřebných věcí, ať se ve vašich domovech cítíte lépe.

Tuto službu obec poskytuje 2x ročně (jaro, podzim).

 

                                             Jarmila Bošková  v.r.

                                                            starostka