GDPR

Datum Název Soubor
22. 10. 2018 Žádost o sdělení informací dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zadatel požádal o informace z oblasti odchytu toulajících zvířat v obci. 14 otázek s uvedenou tématikou. GDPR Zadost-o-sdeleni-informaci-dle-Z-106-1999.pdf
25. 5. 2018 Ochrana osobních údajů V souladu s ustanovením čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme jmenovali pověřence: Mgr. Nikola Rovenská, advokátka se sídlem Brožíkova 1565/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 714 62 503 GDPR Obec-Doupovske-Hradiste-Informace-organizace-ohledne-ochrany-osobnich-udaju1.pdf