Vyhlášky a analýzy

Datum Název Soubor
1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Obecně zázazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Doupovské Hradiště a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Vyhlášky a analýzy Obecne-zavazna-vyhlaska-c.1.2016.pdf
1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 Vyhlášky a analýzy Obecne-zavazna-vyhlaska-c.2.2016.pdf
1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz a systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášky a analýzy Obecne-zavazna-vyhlaska-c.3.2016.pdf
1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Vyhlášky a analýzy Obecne-zavazna-vyhlaska-c.4.2016.pdf