Základní informace

Oficiální název Doupovské Hradiště
Místní části Činov, Dolní Lomnice, Lučiny, Svatobor
Starostka

Jarmila Bošková
E-mail: starostka@doupovskehradiste.cz Telefon: 702 003 268

Místostarosta

Dušan Todek
E-mail: mistostarosta@doupovskehradiste.cz
Telefon: 722 934 867

Adresa Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště
Telefon 353 228 570
E-mail podatelna@doupovskehradiste.cz,
IČO 04498691
Číslo účtu 273287609/0300
ID datové schránky Sjtfeu4
Obecní znak Doupovskehradiste.cz
Obecní vlajka Doupovskehradiste.cz

Kontaktní formulář