Zastupitelstvo obce

Jarmila BOŠKOVÁ starostka
Dušan TODEKmístostarosta
Dagmar BERGMANOVÁpředsedkyně finančního výboru, členka kontrolního výboru
Ing. David KLEMŠApředseda kontrolního výboru, člen finančního výboru
Ján SURANčlen kontrolního výboru
Ing. Petr PECHMANčlen finančního výboru
Mgr. Dagmar ROUČKOVÁčlenka zastupitelstva obce