Zastupitelstvo obce

Jarmila BOŠKOVÁ starostka
Ing. Zdeněk MACHÁČEK,Ph.D.místostarosta
Dagmar Krompaščíkovápředsedkyně finančního výboru
Josef PELIKÁNpředseda kontrolního výboru
Ing.David KLEMŠAčlen finančního výboru
Dušan TODEKčlen finančního a kontrolního výboru
Jiří ŠIMEKčlen kontrolního výboru