Dětský den - zahájení prázdnin

Datum konání: 1. 7. 2016

Děti z Doupovského Hradiště zahájí první den školních prázdnin veselými hrátkami a soutěžemi na hřišti v Lučinách pod vedením organizátorek akce: paní Kamily Klemšové, Miluše Rajtmajerové a Mgr. Dagmar Roučkové.Dětský den bude zahájen v 15.00 hodin.