Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky

Fyzická úřední deska (v listinné podobě) je umístěna před vchodem do budovy úřadu
na adrese Lučiny 1, Doupovské Hradiště (ukázat na mapě).
Veřejnosti je přístupná denně po celých 24 hodin.

Úřední deska je provozována primárně portálu imunis.cz. Naleznete ji na adrese dhradiste.imunis.cz/edeska/.

Výpis úřední desky

Datum Název Soubor
1. 9. Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Stáhnout
18. 4. Informace o zveřejněných dokumentech podle zákona o rozpočtových pravidlech Stáhnout
23. 11. Upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump) Stáhnout
15. 2. Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa s účinností od 14. 2. 2021 Stáhnout
15. 2. Mimořádné opatření – změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020 Stáhnout
15. 2. Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15. 2. 2021 do odvolání Stáhnout
15. 2. Související usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření - NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021na dobu 14dnů Stáhnout
15. 2. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne14. února 2021 č.125 -NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021na dobu 14dnů Stáhnout
22. 2. Sdělení MZ, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy s účinností od 22.2.2021 Stáhnout
23. 2. Mimořádné opatření – vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23. 2. 2021 Stáhnout
23. 2. Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání Stáhnout
1. 3. Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání Stáhnout
1. 3. Částka Sbírky zákonů č. 38/2021 obsahující „pandemický zákon“ Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 Stáhnout
1. 3. Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s účinností od 1. 3. 2021 Stáhnout
1. 3. Částku Sbírky zákonů č. 39/2021 obsahující „Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR a KO Stáhnout
1. 3. Program 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje Stáhnout
2. 3. Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání Stáhnout